AKVAMARÍN

MUDr. Ivan Rusnák / Dovoľte aby som sa predstavil...

Volám sa Ivan Rusnák a mám 65 rokov. Pracoval som od začiatku svojho pôsobenia v roku 1968 ako lekár internista na internom oddelení v Liptovskom Mikuláši v pôsobení od najmladšieho lekára až po úlohu primára oddelenia. Snažil som sa celý svoj medicínsky život nazbierať čo najviac poznania aby so mohol čo najviac a najúčinnejšie pomáhať chorým ľuďom .

Usilovne hľadajúc, som dospel k názoru, že našej vysoko odbornej medicíne, do ktorej preniká stále viac moderná a účinná technika chybuje poznanie o človeku ako o bytosti žijúcej neustále intenzívne vo sfére duše, do ktorej je nahliadnuť technikou prakticky nemožné, alebo len veľmi ťažko a výnimočne.a zároveň veľmi málo.

Som zo skúseností celého svojho medicínskeho života presvedčený, že práve to neviditeľné vnútorné prežívanie rozhodujre o našich chorobách. Psychológia sa venuje tejto oblasti,ale považuje psychiku za produkt pôsobenia mozgu a nie za prejav pôsobenia a prežívania mňa ako duchovnej bytosti, ktorá raz odchádzajúc pri smrti z tohto sveta bude žiť ďalej.

Chcel by som sa s tými, ktorí budú mať o to záujem podeliť s novým poznaním v oblasti medicíny skutočných príčin nemocí a využiť toto poznanie, pomocou ktorého vnímavý pacient sa môže dostať na cestu od liečenia k uzdravovaniu svojho tela i duše. Poväčšine tento proces súvisí aj so zmenou životných postojov, ak pochopiteľne človek chce.