PORADENSTVO

MUDr. Ivan Rusnák

1. vysvetlenia duševno-duchovných príčin telesných aj duševných nemocí a ich využitie v procese liečenia a uzdravovania človeka

2. hľadanie a odstraňovanie príčin prežívania chronických stresových situácií s ich následným dopadom na telesné a duševné zdravie

3. poradenská činnosť v oblasti medziľudských vzťahov s hľadaním príčin nesúladu a možnosti ich vyriešenia

  • vo vzťahoch partnerských
  • vo vzťahoch v rodine medzi rodičmi a deťmi
  • na pracoviskách

4. usmernenia v správnom hľadaní životného partnera s poznávaním podstát žitia v skutočnej láske

5. usmernenia v uvedomení a žití správnej životnej roly ženy a muža

6. pomoc a rady pri snahe zbaviť sa závislostí na jedle, alkohole, fajčení

7. pomoc a rady pri riešení problému strachu a depresií

8. pomoc a usmernenia pri vyrovnaní sa so smrťou a pri hľadanie odpovedí na otázku zmyslu života

Objednať sa na poradenstvo je možné
na mobil: 0907 086 091, e-mailom: rusnaki@post.sk